خط تولید واکس داشبورد شرکت آرتا شویان02188647636
فروش
نو
توافقی

خط تولید واکس داشبورد شرکت آرتا شویان02188647636

هدف از آگهی: فروش (21) 
  www.artashooyan.com    وسایل خانگی و آشپزخانه  تهران، تهران,   5 روز پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

راه اندازی خط تولید مواد شونده توسط آرتا شویان02188647636درآمد 20 میلیونی در ماهخرید محصولات تولید شده  تا سقف 6 میلیون درهر ماه به مدت 1 سال توسط شرکت آرتا شویاناعطای نمایندگی و راه اندازی خط تو ادامه مطلب

خط تولید شامپو کارواش شرکت آرتا شویان02188647636
فروش
نو
توافقی

خط تولید شامپو کارواش شرکت آرتا شویان02188647636

هدف از آگهی: فروش (21) 
     وسایل خانگی و آشپزخانه  تهران، تهران,   5 روز پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

راه اندازی خط تولید مواد شونده توسط آرتا شویان02188647636درآمد 20 میلیونی در ماهخرید محصولات تولید شده  تا سقف 6 میلیون درهر ماه به مدت 1 سال توسط شرکت آرتا شویاناعطای نمایندگی و راه اندازی خط تو ادامه مطلب

خط تولید ژل ضد عفونی شرکت آرتا شویان02188647636
فروش
نو
توافقی

خط تولید ژل ضد عفونی شرکت آرتا شویان02188647636

هدف از آگهی: فروش (21) 
  www.artashooyan.com    وسایل خانگی و آشپزخانه  تهران، تهران,   5 روز پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

راه اندازی خط تولید مواد شونده توسط آرتا شویان02188647636درآمد 20 میلیونی در ماهخرید محصولات تولید شده  تا سقف 6 میلیون درهر ماه به مدت 1 سال توسط شرکت آرتا شویاناعطای نمایندگی و راه اندازی خط تو ادامه مطلب

خط تولید وایتکس شرکت آرتا شویان02188647636
فروش
نو
توافقی

خط تولید وایتکس شرکت آرتا شویان02188647636

هدف از آگهی: فروش (21) 
  www.artashooyan.com    وسایل خانگی و آشپزخانه  تهران، تهران,   5 روز پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

راه اندازی خط تولید مواد شونده توسط آرتا شویان02188647636درآمد 20 میلیونی در ماهخرید محصولات تولید شده  تا سقف 6 میلیون درهر ماه به مدت 1 سال توسط شرکت آرتا شویاناعطای نمایندگی و راه اندازی خط تو ادامه مطلب

خط تولید شیشه شور شرکت آرتا شویان02188647636
فروش
نو
توافقی

خط تولید شیشه شور شرکت آرتا شویان02188647636

هدف از آگهی: فروش (21) 
  www.artashooyan.com    وسایل خانگی و آشپزخانه  تهران، تهران,   5 روز پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

راه اندازی خط تولید مواد شونده توسط آرتا شویان02188647636درآمد 20 میلیونی در ماهخرید محصولات تولید شده  تا سقف 6 میلیون درهر ماه به مدت 1 سال توسط شرکت آرتا شویاناعطای نمایندگی و راه اندازی خط تو ادامه مطلب

خط تولید مایع دستشویی شرکت آرتا شویان02188647636
فروش
نو
توافقی

خط تولید مایع دستشویی شرکت آرتا شویان02188647636

هدف از آگهی: فروش (21) 
  www.artashooyan.com    وسایل خانگی و آشپزخانه  تهران، تهران,   5 روز پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

راه اندازی خط تولید مواد شونده توسط آرتا شویان02188647636درآمد 20 میلیونی در ماهخرید محصولات تولید شده  تا سقف 6 میلیون درهر ماه به مدت 1 سال توسط شرکت آرتا شویاناعطای نمایندگی و راه اندازی خط تو ادامه مطلب