سگ ژرمن _ فروش و مشاوره نگهداری سگ ژرمن
فروش
توافقی

سگ ژرمن _ فروش و مشاوره نگهداری سگ ژرمن

هدف از آگهی: فروش (50) 
     حیوانات و لوازم  تهران، تهران, قیطریه  30 دقیقه پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

فروش توله سگهای ژرمنشپرد   فروش مولد های ژرمن جفتیابی سگ ژرمن شپرد 09120463894  فروش بصورت حضوری و ارسال 

خرید و فروش سگ سامویید
فروش
توافقی

خرید و فروش سگ سامویید

هدف از آگهی: فروش (50) 
     حیوانات و لوازم  تهران، تهران, قیطریه  30 دقیقه پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

فروش توله سامویید خالص  با شناسنامه انگل تراپی شده 09120463894   مهیار افضلی  جهت بازدید  و خرید و مشاوره تماس بگیرید  ادامه مطلب

فروش سگ دوستداشتنی گلدن رتریور نر وماده
فروش
توافقی

فروش سگ دوستداشتنی گلدن رتریور نر وماده

هدف از آگهی: فروش (50) 
     حیوانات و لوازم  تهران، تهران,   1 ساعت پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

فروش سگ دوستداشتنی گلدن رتریور نرو مادهواکسینه وانگل تراپی وکیت سلامتشناسنامه و گواهی کتبی اصالت توله وبالغ کیفیت خط خونی بالاگلدن ها پرانرژی وقوی هستندواز بازی در فضای باز لذت می برندفروش در پانسیون ادامه مطلب

فروش سگ قدرتمند روتوایلر پوزه دلقکی
فروش
توافقی

فروش سگ قدرتمند روتوایلر پوزه دلقکی

هدف از آگهی: فروش (50) 
     حیوانات و لوازم  تهران، تهران,   1 ساعت پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

فروش سگ قرتمند روتوایلر پوزه دلقکیتوسط پزشک مجرب واکسینه وانگل تراپی شدهشناسنامه وگواهی کتبی اصالت داردکیفیت خط خونی بالا به همراه کیت سلامت در حضور شماتوله وبالغ موجود استارسال ب سراسر کشوردر مر ادامه مطلب

فروش سگ ژرمن شپرد نر توله وبالغ
فروش
توافقی

فروش سگ ژرمن شپرد نر توله وبالغ

هدف از آگهی: فروش (50) 
     حیوانات و لوازم  البرز، کرج,   1 ساعت پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

سگ ژرمن نر توله وبالغواکسینه و انگل تراپی شده توسط پزشککیفیت خط خونی بالاگواهی کتبی اصالت و شناسنامهتراکم مو بالابلک فیس وشیب استانداردژرمن باهوش و دوست داشتنی و مناسب سگ پلیسارسال به سراسر کشورفروش د ادامه مطلب

فروش سگ روتوایلر پوزه دلقکی
فروش
توافقی

فروش سگ روتوایلر پوزه دلقکی

هدف از آگهی: فروش (50) 
     حیوانات و لوازم  البرز، کرج,   1 ساعت پیش   مبلغ فروش: توافقی نمایش تلفن

فروش سگ روتوایلر پوزه دلقکیهمراه با گواهی کتبی اصالت وشناسنامهواکسینه وانگل تراپی شدهکیفیت خط خونی بالا و کیت سلامت توله وبالغروتوایلرسگی وفادار دوست داشتنی و نگهبان مطمئنی است.ارسال ب سراسر کشور فروش ادامه مطلب